Healing

Illa Jepsen

Akelejevej 2

3650 Ølstykke

Tlf. +45 47100757

(fastnet tlf. ikke til SMS) 

Find mig på krak

Mail: klik her

Healing og terapi v/Illa Jepsen

Healing

Healing er med til at give dig et større overblik og jordforbindelse i din hverdag. Healing kan bl.a. hjælpe på imunsystemet, stress, træthed, muskelsmerter, humørsvingninger, ubalance i energisystemet og meget mere.


Jeg benytter mig af forskellige healings metoder som f.eks.


. Zonehealing 

. Respondhealing

· intuitiv healing

· healing/terapi

· fjernhealing

· healings massage

· med mere

. Alle healingsformer inbefatter hjertehealing


Da jeg for en del år siden blev indviet i Reiki Healing efter Mikao Usuis metode, vil denne universelle livsenergi altid være en del af den healing jeg formidler. Reiki betyder universel livsenergi og er en tæt flydende kærlighedsenergi. De senere år er betegnelsen Reiki blevet brugt af forskellige grene inden for healing. Jeg kan/vil ikke udtale mig om forskellen og kvaliteten. Men vær selv opmærksom på, hvad der føles godt og rigtigt for dig, når du vælger "din" healer/behandler.


Intuitiv healing:

Jeg mærker ind på klientens energisystem, hvor der er over- og uderenergier og afbalancerer energisystemet. Der er aldrig to healinger der forløber på samme måde, da det menneskelige energisystem altid er i bevægelse. Samtidig med at jeg healer, se jeg ofte auraen (energilegemet) ser billeder eller hører ord/beskeder fra den åndelige verden (clairvoyance), som en hjælp til, hvad klienten vil have gavn af i den pågældende behandling.


De fleste af vores fysiske sygdomme bunder i vores psyke. Og vores psyke er utrolig præget af de tillærte mønstre, vi har med os, fra vi blev født til nu. Dette gælder især de mønstre, som vi ikke er bevidste om, at vi har. Nedenstående behandlingsform er bl.a. god til løsning af denne form for problemer:


Healing/terapi (regression og/eller kreativ visualisering):

Jeg bruger meget denne terapi-healingsmetode. I store træk går den ud på, at jeg via healing og spørgsmål hjælper klientens underbevidsthed med at komme tilbage til tidligere hændelser fra dette eller forrige liv. Hændelser der har sat sig som ubevidste blokeringer i systemet og som er årsag til klientens ubalancer hvad enten de viser sig som fysiske, mentale eller psykiske problemer. Ikke alle oplever konkrete tidligere hændelser men ser et billede/symbol eller lignende på det problem, som de godt vil have gjort noget ved. Under behandlingen hjælper healingen og spørgsmålene med til, at der arbejdes dybere og dybere ned i underbevidstheden/problemstillingen på en sådan måde, at de blokeringer, tidligere hændelser har skabt, får nemmere ved at opløses, så de ikke fylder og blokerer på en uhensigtsmæssig måde fremover. Man kan også sige, at det er en måde, hvor klienten får hjælp fra underbevidstheden til at "om programmere" gamle mønstre, som er uhensigtsmæssige at have.


Fjernhealing:

Denne form for healing bruger jeg på personer, som ikke er fysisk til stede sammen med mig. Personerne kan være et hvilket som helst andet sted på jorden, når jeg healer dem.


Fjernhealing kan også bruges til bestemte situationer mennesker imellem, til huse, der trænger til at renses for uhensigtsmæssig energi, til dyr og meget andet.


Healing og kranio-sakral terapi: se under kranio-sakralIlla Jepsen, Akelejevej 2, 3650 Ølstykke tlf. 47100757  Mail: klik her     

Copyright © All Rights Reserved Illa